Starija Grupa – Tralaland Skip to main content

Postanite deo našeg bajkovitog sveta!

Upis za ovu godinu je počeo.

Upišite vaše dete

Program vaspitno-obrazovnog rada sa decom uzrasta od 3 do 5,5 godina

Programom je obuhvaćen usmeren rad i praćenje razvoja svakog pojedinačnog deteta u skladu sa njegovim sposobnostima. Nastojimo da kroz muzičke i kreativne radionice, prilagođen prostor u kome deca borave, pružimo pogodno tlo za pravilan dečiji razvoj i ostvarivanje njihovih maksimalnih potencijala. Istraživanjem, učenjem kroz igru,učenjem kroz rešavanje problema Vaša deca rastu i to uz potpunu podršku naših profesionalnih vaspitača i celog stručnog tima, pravilnu ishranu i osiguran svakodnevni boravak na svežem vazduhu.

Zadaci vaspitno-obrazovnog rada sa decom

U programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od 3 godine do uključivanja u program pripreme za školu prioritetni zadaci vaspitno obrazovnog rada sa decom su:

 1. Stvaranje povoljne sredine za učenje i razvoj;
 2. Bogaćenje i podsticanje dečjeg razvoja i napredovanja kroz socijalni, emocionalni, fizički i intelektualni razvoj;
 3. Praćenje razvojnih i individualnih karakteristika;
 4. Ostvarivanje što bolje saradnje na različitim planovima, vaspitač – dete, vaspitač- vaspitač, dete- dete, vaspitač – roditelj, vaspitač – šire okruženje…

Navedeni zadaci realizuju se kroz planiranje i razvijanje tema, sadržaja, aktivnosti čije je polazište dato u Osnovama programa i na osnovu čega se vrši operacionalizacija od strane vaspitača ( konkretni ciljevi, sadržaji i aktivnosti).

Kroz razvijanje planiranih tema pretočenih u sadržaje i aktivnosi prati se i podstiče fizički razvoj, socio-emocionalni, intelektualni, razvoj komunikacije.

Projektni pristup učenju

Projektni pristup učenja zasniva se na različitim strategijama učenja:

 • Učenje kroz istraživanje,
 • Iskustveno učenje,
 • Učenje kroz igru,
 • Učenje kroz rešavanje problema.

Fizičko okruženje

Sredina u kojoj će deca provoditi vreme i učiti podržava saradnju i pozitivnu međuzavisnost, inicijativnost i učešće, istraživanje, eksperimentisanje i stvaralaštvo, građenje značenja, različitost, pripadnost i personalizovanost, estetski osećaj kao i začudnost.

Najčešća pitanja

Uslovi za subvencije vrtića

Pravo na subvenciju Grada stičete ukoliko ispunjavate sledeće uslove:

 1. Prijavljeni ste na teritoriji Novog Sada (osim za raseljeno lice sa Kosova i Metohije)
 2. Dete nije upisano u PU “Radosno detinjstvo”

Apliciranje na subvencije

Da biste subvenciju dobili potrebno je da priložite:

 1. Fotokopiju lične karte, odnosno raseljeničke legitimacije za raseljena lica
 2. Popuniti “Zahtev za finansijsku podršku za porodice sa decom upisanom u privatnu predškolsku ustanovu” – formular ćete preuzeti u PU Tralaland
 3. Izvod iz matične knjige rođenih za dete

Postanite deo našeg bajkovitog sveta!

Kontaktirajte nas