Program – Tralaland Skip to main content

Postanite deo našeg bajkovitog sveta!

Upis traje tokom cele godine!

Upišite vaše dete

Program

Osnovni zadatak vaspitno- obrazovnog rada je da čuva, podstiče i oplemenjuje izraze deteta u odnosu na okolinu poštujući njegovu individualnu osobenost u otkrivanju i menjanju sveta oko sebe. Iz ovako definisanog osnovnog zadatka vaspitno-obrazovnog rada proističu i posebni zadaci u različitim oblicima razvoja kao što su: fizičkog, senzualno-taktilnog, emocionalnog, socijalnog i kognitivnog razvoja.

Adaptacija

Naš osnovni zadatak je pomoć deci, koja prvi put dolaze da prevaziđu eventualne poteškoće, da uspostave odgovarajući odnos sa vaspitačem i uključe se u grupu vršnjaka. Prvi dani provedeni u kolektivu mogu da budu odlučujući za stav koji se kod deteta i roditelja gradi prema njoj, zbog čega preduzimamo sve moguće mere kako bi se izbegle stresne situacije zbog stupanja deteta u novu sredinu. Da bi proces adaptacije bio uspešan, mi obezbeđujemo prijatan i podsticajan ambijent, što će kod deteta stvoriti želju da ponovo dođe u vrtić. Omogućićemo detetu da stekne sigurnost i samopouzdanje u sebe i osobe koje brinu o njemu, pružiti mu toplinu, poštovanje i iskrenost.

Program nege i vaspitanja dece uzrasta do 3 godine

Cilj našeg programa u ovom uzrastu je stvaranje povoljne sredine u kojoj će vaše dete stvarati iskustva, otkrivati sebe i menjati okolinu svojim mogućnostima. Programom je obuhvaćena kontinuirana nega, praćenje i podsticanje njihovog razvoja od najranijeg uzrasta od strane profesionalnih medicinskih sestara-vaspitača i ostalih stručnih saradnika. Pružićemo im svakodnevan boravak na svežem vazduhu, prostor pogodan za istraživanje, osamostaljivanje i pripremu za prelazak u starije grupe uz poseban osvrt na zdravu ishranu.

Program vaspitno-obrazovnog rada sa decom uzrasta od 3 do 5,5 godina

Programom je obuhvaćen usmeren rad i praćenje razvoja svakog pojedinačnog deteta u skladu sa njegovim osobenostima. Nastojimo da kroz muzičke i kreativne radionice, prilagođen prostor u kome deca borave, pružimo pogodno tlo za pravilan dečiji razvoj i ostvarivanje njihovih maksimalnih potencijala. Istraživanjem, učenjem kroz igru, učenjem kroz rešavanje problema vaša deca rastu i to uz potpunu podršku naših profesionalnih vaspitača i celog stručnog tima, pravilnu ishranu i osiguran svakodnevni boravak na svežem vazduhu.

Pripremni predškolski program

Uz pravilnu ishranu, zdravstvenu zaštitu, boravak na svežem vazduhu i potpunu podršku i podsticaj naših vaspitača, dete se osamostaljuje i priprema za ostvarenje svih ciljeva i zadataka koji se u ovom uzrastu postavljaju. Sa detetom se radi na pripremi za usmeren rad u školi, intenzivnije su zastupljene aktivnosti pripreme šake i prstiju za pisanje, grafomotoričke aktivnosti, upoznavanje sa okolinom i osnovnim matematičkim pojmovima. Dete se uči preuzimanju odgovornosti, samostalnom obavljanju svakodnevnih, rutinskih zadataka uz socio-emocionalnu pripremu na nove promene. Programom su obuhvaćene usmerene muzičke i kreativne aktivnosti koje realizuje naš stručni tim.

Specijalizovani programi

U okviru programa realizovaće se i specijalizovani programi koji imaju za cilj bogaćenje sadržaja vaspitno-obrazovnog rada, stimulaciju celovitog razvoja dece, socijalizaciju i podršku razvoju posebnih sklonosti i interesovanja u skladu sa njihovim psiho-fizičkim mogućnostima. Korisnici specijalizovanih programa su deca koja su već obuhvaćena redovnim programima, uzrasta od 3 do 6,5 godina. Za učešće u konkretnom programu deca i roditelji se prijavljuju organizatoru posebnih programa, nakon sprovedenog anketiranja o potrebama dece i porodice.
1. Kreativne radionice
2. Strani jezik
3. Muzičke radionice

Povremeni program i program izleta i odmora

Jedodnevni izleti – Planira se organizovanje jednodnevnih izleta u okolinu grada u proleće i u jesen, kao i poseta ZOO vrtu.
Predstave za decu – Na osnovu ponude predstava dečjih pozorišnih kuća, održavaju se u vrtićima ili pozorištu.
Manifestacije – učešće na manifestacijama na nivou grada: Dan grada (maskembal, likovni konkursi na temu moj grad), Dan starih sugrađana, Svetski dan zaštite životne sredine, Zmajeve
dečije igre, Medijada,Sportske manifestacije u organizaciji sportskih klubova i saveza u gradu i drugi značajni tematski datumi.

Subvencije

Ko ima pravo na subvenciju?

Pravo na subvenciju Grada stičete ukoliko ispunjavate sledeće uslove:

  1. Prijavljeni ste na teritoriji Novog Sada (osim za raseljeno lice sa Kosova i Metohije)
  2. Dete nije upisano u PU “Radosno detinjstvo”

Šta je potrebno od dokumentacije?

Da biste subvenciju dobili potrebno je da priložite:

  1. Fotokopiju lične karte, odnosno raseljeničke legitimacije za raseljena lica.
  2. Popuniti “Zahtev za finansijsku podršku za porodice sa decom upisanom u privatnu predškolsku ustanovu” – formular ćete preuzeti u PU Tralaland
  3. Izvod iz matične knjige rođenih za dete

Gde se podnosi zahtev?

Zahtevi za finansijsku podršku podnose se u Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, putem pisarnice Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode 1.

Kako teče procedura?

Na osnovu lične karte po službenoj dužnosti pribaviće se rešenje o verifikaciji privatne predškolske ustanove, akt o ceni usluge po vrstama boravka i dokaz da dete nije upisano u Predškolsku ustanovu „Radosno detinjstvo“ Novi Sad.

Da li mogu konkurisati za subvenciju van roka?

S obzirom da, u skladu sa Odlukom, roditelj može da ostvari finansijsku podršku od prvog dana narednog meseca od dana podnošenja zahteva, roditelji koji su ostvarili pravo u prethodnoj godini, rešenja im važe do 31. avgusta, i za pravo u novoj radnoj godini, od 1. septembra, podnose zahtev od 1. do 31. avgusta, a takođe, i roditelji novoupisane dece, za pravo od 1. septembra, odnosno u mesecu koji prethodi mesecu u kome dete polazi u vrtić. U skladu sa navedenim ne postoji rok za podnošenje zahteva, što znači da roditelj može kad hoće da podnese zahtev, a rešenje se donosi od prvog dana narednog meseca.

Postanite deo našeg bajkovitog sveta!

Kontaktirajte nas