Predškolci – Tralaland Skip to main content

Postanite deo našeg bajkovitog sveta!

Upis za ovu godinu je počeo.

Upišite vaše dete

Pripremni predškolski program

Uz pravilnu ishranu, zdravstvenu zaštitu, boravak na svežem vazduhu i potpunu podršku i podsticaj naših vaspitača, dete se osamostaljuje i priprema za ostvarenje svih ciljeva i zadataka koji se u ovom uzrastu postavljaju. Sa detetom se radi na pripremi za usmeren rad u školi, intenzivnije su zastupljene aktivnosti pripreme šake i prstiju za pisanje, grafomotoričke aktivnosti, upoznavanje sa okolinom i osnovnim matematičkim pojmovima. Dete se uči preuzimanju odgovornosti, samostalnom obavljanju svakodnevnih, rutinskih zadataka uz socio-emocionalnu pripremu na nove promene. Programom su obuhvaćene usmerene muzičke i kreativne aktivnosti koje realizuje naš stručni tim.

Ciljevi se ostvaruju kroz sistem aktivnosti koji doprinosi ostvarivanju pojedinih aspekata razvoja i dečje ličnosti u celini, budući da teže sticanju iskustva i saznanja a ostvaruju se u skladu sa potrebama i mogućnostima svakog deteta.

Zadaci vaspitno – obrazovnog rada sa decom

Prioritetni zadaci rada sa decom predškolskog uzrasta odnose se na važne aspekte pripreme za polazak u školu:

 1. Podsticanje osamostaljivanja;
 2. Podrška fizičkom razvoju;
 3. Jačanje socio-emocionalne kompetencije;
 4. Podrška saznajnom razvoju;
 5. Negovanje radoznalosti i poštovanje individualnosti i podsticanje kreativnosti.

Predškolskim programom doprinosimo sledećim vrstama pripreme za školu:

 • Intelektualna,
 • Socijalna,
 • Emocionalna,
 • Motivaciona i
 • Fizička spremnost za polazak u školu.

Individualni pristup svakom detetu

Vaspitači i stručni saradnici će primenjivati individualni pristup svakom detetu. U novoupisanim pripremnim grupama stručna služba će učestvovati u detekciji dece sa smetnjama u razvoju, kako bi im se na vreme pružila podrška i omogućilo što efikasnije praćenje pripremnog predškolskog programa.

Najčešća pitanja

Uslovi za subvencije vrtića

Pravo na subvenciju Grada stičete ukoliko ispunjavate sledeće uslove:

 1. Prijavljeni ste na teritoriji Novog Sada (osim za raseljeno lice sa Kosova i Metohije)
 2. Dete nije upisano u PU “Radosno detinjstvo”

Apliciranje na subvencije

Da biste subvenciju dobili potrebno je da priložite:

 1. Fotokopiju lične karte, odnosno raseljeničke legitimacije za raseljena lica
 2. Popuniti “Zahtev za finansijsku podršku za porodice sa decom upisanom u privatnu predškolsku ustanovu” – formular ćete preuzeti u PU Tralaland
 3. Izvod iz matične knjige rođenih za dete

Postanite deo našeg bajkovitog sveta!

Kontaktirajte nas