Adaptacija – Tralaland Skip to main content

Postanite deo našeg bajkovitog sveta!

Upis za ovu godinu je počeo.

Upišite vaše dete

Program adaptacija

Naš osnovni zadatak je pomoć deci, koja prvi put dolaze da prevaziđu eventualne poteškoće, da uspostave odgovarajući odnos sa vaspitačem i uključe se u grupu vršnjaka. Prvi dani provedeni u kolektivu mogu da budu odlučujući za stav koji se kod deteta i roditelja gradi prema njoj, zbog čega preduzimamo sve moguće mere kako bi se izbegle stresne situacije zbog stupanja deteta u novu sredinu. Da bi proces adaptacije bio uspešan, mi obezbeđujemo prijatan i podsticajan ambijent, što će kod deteta stvoriti želju da ponovo dođe u vrtić. Omogući ćemo detetu da stekne sigurnost i samopouzdanje u sebe i osobe koje brinu o njemu, pružiti mu toplinu, poštovanje i iskrenost.

Adaptacija je prilagođavanje deteta novom okruženju.

Period adaptacije je individualni i zavisi od:

 • socijalne i emocionalne zrelosti deteta;
 • pripremljenosti deteta za polazak u vrtić;
 • pripremljenosti i ponašanja roditelja u periodu adaptacije;
 • primenom adekvatnih postupaka i mera od strane vaspitača i roditelja.

U procesu adaptacije važnu ulogu imaju roditelji, koji treba da: dovode dete u dogovorenom roku za prijem, da imaju puno razumevanje za detetova osećanja i reakcije, da provode više vremena sa detetom kod kuće u igrama i aktivnostima koje voli, da se upoznaju sa predškolskom ustanovom, grupom, budućim vaspitačem, da razgovaraju sa decom u grupi, da učestvuju u realizaciji pojedinih aktivnosti.

Ovaj period je veoma bitan i njegovo trajanje se vezuje za individualni socioemocionalni složaj deteta. Pored toga u značajnoj meri proces adaptacije kao i njegovo trajanje zavisiće i od spoljašnjih faktora: saradnja sa porodicom, organizacija uslova za prilagođavanje deteta uslovima u vršnjačkom kolektivu.

Plan adaptacije u ustanovi:

 1. NEDELJA – dete boravi u grupi u peridou od 7,45 – 8,00 časova do 9,00 – 9, 30 časova u dogovoru sa vaspitačem;
 2. NEDELJA – u dogovoru sa vaspitačem dete ostaje u grupi od jutarnjeg prijema do 11,30 časova – ostaje na užini.
 3. NEDELJA – ukoliko vaspitač i roditelj procene da je dete dobro podnelo adaptaciju prethodne dve nedelje, dete ostaje i na spavanju, a vreme dolaska roditelja po dete dogovara se sa vaspitačem, a na osnovu detetovih potreba.

Prilagođavanje individualnim potrebama deteta

Ritam adaptacije će se prilagođavati individualnim potrebama i mogućnostima svakog novoupisanog deteta. Broj prisutne dece na prilagođavanju biće optimalno raspoređen, da bi sestre imale dovoljno prilike da se približe i upoznaju svako dete, kao i da bi dete imalo najbolje uslove za upoznavanje ambijenta, osoblja, dece, igračaka.

Najčešća pitanja

Uslovi za subvencije vrtića

Pravo na subvenciju Grada stičete ukoliko ispunjavate sledeće uslove:

 1. Prijavljeni ste na teritoriji Novog Sada (osim za raseljeno lice sa Kosova i Metohije)
 2. Dete nije upisano u PU “Radosno detinjstvo”

Apliciranje na subvencije

Da biste subvenciju dobili potrebno je da priložite:

 1. Fotokopiju lične karte, odnosno raseljeničke legitimacije za raseljena lica
 2. Popuniti “Zahtev za finansijsku podršku za porodice sa decom upisanom u privatnu predškolsku ustanovu” – formular ćete preuzeti u PU Tralaland
 3. Izvod iz matične knjige rođenih za dete

Postanite deo našeg bajkovitog sveta!

Kontaktirajte nas