Jaslice – Tralaland Skip to main content

Postanite deo našeg bajkovitog sveta!

Upis za ovu godinu je počeo.

Upišite vaše dete

Program nege i vaspitanja dece uzrasta do 3 godine

Cilj našeg programa u ovom uzrastu je stvaranje povoljne sredine u kojoj će vaše dete stvarati iskustva, otkrivati sebe i menjati okolinu svojim mogućnostima. Programom je obuhvaćena kontinuirana nega, praćenje i podsticanje njihovog razvoja od najranijeg uzrasta od strane profesionalnih medicinskih sestara-vaspitača i ostalih stručnih saradnika. Pružićemo im svakodnevan boravak na svežem vazduhu, prostor pogodan za istraživanje, osamostaljivanje i pripremu za prelazak u starije grupe uz poseban osvrt na zdravu ishranu.

Zadaci vaspitno-obrazovnog rada sa decom

Prioritetni zadaci vaspitno-obrazovnog rada sa decom jaslenog uzrasta, kao i uslovi za njihovo
uspešno realizovanje koji se ostvaruju tokom radne godine u dečijim jaslicama su:

 1. Kontinuirana preventivno- zdravstvena zaštita deteta putem saradnje sa pedijatrijskom i stomatološkom službom;
 2. Obezbeđivanje kvalitetne ishrane i nege deteta koji su osnovni preduslov za pravilan psihofizički razvoj dece;
 3. Realizovanje vaspitno-obrazovnog rada sa decom kroz igru i igrolike aktivnosti;
 4. Obezbeđivanje dodatne podrške svakom detetu.

Vaspitno – obraznovni rad

Program nege i vaspitno-obrazovnog rada realizuje se kroz sledeće oblasti:

 • Preventivno–zdravstvena zaštita, nega i vaspitne aktivnosti, oplemenjivanje sredine, saradnja sa porodicom;
 • Nega i vaspitanje će se realizovati kroz motoričke, senzorno-perceptivne, muzičko-ritmičke, grafičko-likovne, intelektualne, jezičke aktivnosti i prigodne dramatizacije.

Fizičko okruženje

Vaspitač naročitu pažnju posvećuje prostoru,njegovom stalnom restruktuiranju, razvijanju, obogaćivanju i osmišljavanju. Deci su potrebne predvidljive sekvence i fleksibilnost vremenske organizacije. Prostor i vreme su organizovani tako da pružaju mogućnost deci da rade zajedno i sarađuju – prostor i materijali podstiču različite oblike grupisanja dece.

Najčešća pitanja

Uslovi za subvencije vrtića

Pravo na subvenciju Grada stičete ukoliko ispunjavate sledeće uslove:

 1. Prijavljeni ste na teritoriji Novog Sada (osim za raseljeno lice sa Kosova i Metohije)
 2. Dete nije upisano u PU “Radosno detinjstvo”

Apliciranje na subvencije

Da biste subvenciju dobili potrebno je da priložite:

 1. Fotokopiju lične karte, odnosno raseljeničke legitimacije za raseljena lica.
 2. Popuniti “Zahtev za finansijsku podršku za porodice sa decom upisanom u privatnu predškolsku ustanovu” – formular ćete preuzeti u PU Tralaland
 3. Izvod iz matične knjige rođenih za dete

Postanite deo našeg bajkovitog sveta!

Kontaktirajte nas